Laadimme energiatodistukset ja energiaselvitykset kiinteistöille Etelä-Savossa

Ota yhteyttä

Matin Kiinteistö- ja Koulutuspalvelut Oy laatii energiatodistukset, energiaselvitykset ja tasauslaskelmat kokemuksella asiakkaille Etelä-Savon alueella. Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus silloin, kun rakennus myydään, vuokrataan tai sen jokin osa otetaan käyttöön.

 

Tutustu palveluihimme ja kysy lisää!

Energiatodistukset myyntiä ja vuokrausta varten

Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa sekä vuodesta 2009 lähtien myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa rakennuksissa ja uusissa pientaloissa. Todistusta tarvitaan nykyään myös vanhan pientalon myynnissä ja vuokrauksessa. 

 

Jos taloyhtiö koostuu useasta rakennuksesta, tulee jokaiselle rakennukselle laatia oma todistuksensa. Lisäksi erillinen energiatodistus tarvitaan käyttötarkoitukseltaan eroavalle rakennuksen osalle, kuten liiketiloille, jotka ovat kooltaan yli 50 m² ja joiden pinta-ala on yli 10 % rakennuksen lämmitetystä nettoalasta.

Kysy lisätietoja

Pätevyys energiatodistuksen laatimiseen

Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Lista virallisista todistuksen tekijöistä löytyy valvovan viranomaisen eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n verkkosivuilla. Yrityksemme kuuluu ARA:n listaamien yritysten joukkoon, joten voit olla meihin yhteydessä luottavaisin mielin.

 

Energiatodistus perustuu teoreettiseen laskentaan, jonka edellytyksenä on, että kohteesta saadaan piirustukset. Muussa tapauksessa teemme kohteessa omat mittaukset. Piirustusten tai mittauksen pohjalta lasketun pinta-alan ja muiden lähtötietojen perusteella pystymme laatimaan energiatodistuksen.

Tilaa energiatodistus!

Energiaselvitys lupia varten

Uudisrakennuksen rakennuslupaa haettaessa tarvitaan energiaselvitys, joka osoittaa uuden rakennuksen energiatehokkuuden. Yksi osa selvitystä on energiatodistus.

 

Vastaavasti korjauskohteesta on laadittava lupavaiheessa energiaselvitys, joka esittää, miten korjausten yhteydessä voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Silloin kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta, energiatehokkuudelle on asetettu vähimmäisvaatimukset.