Energiatodistus

Matin Kiinteistö- ja Koulutuspalvelut Oy laatii energiatodistuksia Mikkelin seudulla.

Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa, sekä vuodesta 2009 lähtien myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa rakennuksissa sekä uusissa pientaloissa. Todistus tarvitaan nyt myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa.

Jos taloyhtiö koostuu useasta rakennuksesta, tulee jokaiselle rakennukselle laatia oma todistuksensa. Lisäksi erillinen energiatodistus tarvitaan käyttötarkoitukseltaan eroavalle rakennuksen osalle. Esimerkiksi jos asuinrakennuksessa on liiketiloja yli 50 m², ja niiden pinta-ala on yli 10 % rakennuksen lämmitetystä nettoalasta.

Milloin energiatodistus?

Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus silloin, kun rakennus myydään, vuokrataan tai sen jokin osa otetaan käyttöön.

Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Lista virallisista todistuksen tekijöistä on valvovan viranomaisen eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn verkkosivuilla.

Energiatodistus perustuu teoreettiseen laskentaan, jonka edellytyksenä on, että kohteesta saadaan piirustukset. Muussa tapauksessa kohteessa tehdään omat mittaukset. Näiden pohjalta lasketun pinta-alan ja muiden lähtötietojen perusteella suoritetaan energiatodistuksen laskenta.

Tilaa energiatodistus tästä!